Yeeb yaj kiab rau tsev neeg

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

Txhua Tshooj

 • Bisharar Matta (3h 9m)

  Bisharar Matta shine mafi mashahurin Bishara a mafarin karnin Kirista. An rubuta shi ga al'ummar Kirista yayin da ta fara rabuwa daga duniyar Yahudawa... more

 • Bisharar Markus (2h 3m)

  Bisharar Markus ya kawo asalin labarin Yesu akan allo ta wurin amfani da kalmomin Bisharar a matsayin rubutun sa, kalma da kalma. Shirin Lumo ne ya yi... more

 • The Gospel of Luke (3h 24m)

  THE GOSPEL OF LUKE, more than any other, fits the category of ancient biography. Luke, as “narrator” of events, sees Jesus as the “Savior” of all peop... more

 • Bisharar Yahaya (1h 51m)

  Bisharar Yahaya ita ce farkon da aka taba yin fim did rubutun Littafi Mai-Tsarki kamar yadda aka rubuta shi a zahiri. Yin amfani da labarin Yesu na as... more