Yeeb yaj kiab rau tsev neeg

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

Txhua Tshooj

 • Ìhìn Rere Mátíù (3h 9m)

  Ìhìn Rere Mátíù je ihinrere ti o gba jumo ni igba aye awon kristenì àkókó. Ti a ko fún àwujo awọ̣n Kristenì bi won se bẹrẹ si n ma yapa kuro ní ... more

 • Ìhìn Rere Máàkù (2h 3m)

  Ìhìn Rere Máàkù mú ìtàn Jesu wa si òrí amóhùn máwòrán nípa lilo àyọkà ihinrere Jesu gege bi àkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lóye. Lumo Project l... more

 • The Gospel of Luke (3h 24m)

  THE GOSPEL OF LUKE, more than any other, fits the category of ancient biography. Luke, as “narrator” of events, sees Jesus as the “Savior” of all peop... more

 • Ìhìn Rere Jòhánù (2h 40m)

  Ihìn Rere Jòhánù je akọ́kọ́ ẹ̀dà aworan ti itan inu bíbélì mímọ́. Nípa lilo àyọkà ihinrere Jesu gege bi àkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lóye, - ijì... more