Per famiglie

HIstoria e Lienës

Serite e besimit heroik

Ndërsa Liena lutej, ajo ia ofroi jetën e saj Perëndisë, që të dëshmonte për Të në Sirinë e shkatërruar nga lufta. Por ajo ndjeu se Perëndia po kërkonte më tepër sesa jetën e saj. A do të ishte ajo në gjendje ta bënte një përkushtim të tillë?