परिवार मैत्री

लियानाले जब प्रार्थना गरे, युद्धग्रस्त सिरियामा परमेश्वरको साक्षी हुनको लागि उनले आफ्नो जीवन समर्पण गरेकी थिईन। तर उनले महसुस गरिन् कि परमेश्वरले उनीबाट उनको जीवनभन्दा बढी मागिरहेको थिए। के उनले त्यो प्रतिबद्धता गर्न सक्छिन्?