ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

Zbiór Ewangelii

Ewangelia Mateusza była najpopularniejszą Ewangelią pierwszych wieków chrześcijaństwa. Została napisana dla wspólnoty chrześcijańskiej, która zaczynała oddzielać się od świata żydowskiego. Ewagelia Mateusza w dużym stopniu pokazuje, że Jezus jako Mesjasz jest wypełnieniem starotestamentowych proroctw odnoszących się do Bożego Zbawiciela. Film zrealizowany przez Lumo Project.