Familievennlig

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੀਕੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Episoder

  • 1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ (1h 28m)

    ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੀਕੁਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ... more

  • 2. ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ (1h 10m)

    ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ... more

  • 3. ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ (1h 9m)

    ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾ ਵਿਟਨਸ ਟ੍ਰਾਈਓਲਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੇਸ਼ਹਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਅਰੰ... more