ପରିବାର ଅନୁକୂଳ

ମୂଳ କଥାକୁ ଲିପି ରୁପେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁସମାଚାରର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଅନୁକୁଳନ - ଯେଉଁଥିରେ ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏବଂ ଯୋହନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହି - ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରେ |

ପର୍ଯ୍ୟାୟସମୁହ

 • ମାଥିଉଙ୍କ ସୁସମାଚାର (3h 10m)

  ମାଥିଉଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଶତାବ୍ଦିର ସବୁଠୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁସମାଚାର ଥିଲା | ଯେତେବେଳେ ଯିହୂଦୀ ଦୁନିଆରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ... more

 • ମାର୍କଙ୍କ ସୁସମାଚାର (2h 3m)

  ମାର୍କଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂଳକଥାକୁ ସୁସମାଚାରକୁ ଲିପି ରୂପେ ନେଇ, ଶବ୍ଦ-ବଦଳେ-ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପରଦାକୁ ଆଣେ | ଲୁମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍‍ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରାଙ୍କିତ |

 • Phúc âm Lu-ca (3h 25m)

  Hơn bất kỳ tác phẩm nào khác, PHÚC ÂM LU-CA phù hợp với thể loại tiểu sử thời cổ. Lu-ca, với tư cách là “người thuật lại” các sự kiện, xem Chúa Giê-xu... more

 • ଯୋହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର (2h 40m)

  ଯୋହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବାଇବଲ ଲିପିର ଏପରି ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଯେପରିକି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି | ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂଳ କଥାକୁ ଲିପି ରୂପେ ନେଇ - ଶବ୍ଦ ବଦଳେ ଶବ୍ଦ ନେଇ - ଏହି ଗହନ ଏ... more