ਪਰਿਵਾਰ ਸਨੇਹੀ

ਦਾ ਟ੍ਰਾਚਲਾਈਟ੍ਰਸ ਸੀਰੀਜ਼

مشعل ایمان - جیم الیوت دوران جوانی خود را صرف آماده سازی شریک انجیل با کسانی کرد که هرگز آن را نشنیده بودند ، اما هیچ چیز نمی توانست او را برای خطرات موجود در جنگل های اکوادور آماده کند. Waodoni از راه دور ...