ਪਰਿਵਾਰ ਸਨੇਹੀ

ਦਾ ਟ੍ਰਾਚਲਾਈਟ੍ਰਸ ਸੀਰੀਜ਼

जिम एलियोटले आफूलाई पहिले नसुनेहरूसँग सुर्खेयाएको उसको युवावस्थामा परमेश्वरका सन्देशलाई साझा गर्ने तयारी गर्दै आए, तर इक्वेडोरको जङ्गलहरूमा उहाँलाई आग्रहादेखि अपायहरूको सामना गर्नु बताउने केही पनि तयार गर्न सकेन