Familijne

Pierwsza w historii adaptacja Ewangelii, w której za scenariusz posłużył oryginalny tekst - Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana - rzuca nowe światło na jeden z najświętszych tekstów historii.

Odcinki

  • Ewangelia Mateusza (3h 9m)

    Ewangelia Mateusza była najpopularniejszą Ewangelią pierwszych wieków chrześcijaństwa. Została napisana dla wspólnoty chrześcijańskiej, która zaczynał... more

  • Ewangelia Marka (2h 3m)

    Ewanelia Marka przenosi oryginalną narrację Jezusa na ekran, używając tekstu Ewangelii jako scenariusza, słowo po słowie.Film zrealizowany przez Lumo ... more