Familijne

Pierwsza w historii adaptacja Ewangelii, w której za scenariusz posłużył oryginalny tekst - Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana - rzuca nowe światło na jeden z najświętszych tekstów historii.

Odcinki

  • Ewangelia Łukasza (3h 38m)

    Ewangelia Łukasza bardziej niż jakakolwiek inna, pasuje do kategorii starożytnej biografii. Łukasz, jako "narrator" wydarzeń, widzi Jezusa jako "Zbawi... more