Aile Dostu

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri de dahil olmak üzere, orijinal anlatıyı, kutsal yazıların kelimesi kelimesine uyarlanması şeklinde ele alan tercüme, tarihin en kutsal metinlerinden birine yeni bir ışık tutuyor.

Bölümler

  • Matta İncili (3h 9m)

    Matta İncili, Hıristiyanlığın erken yüzyıllarında en popüler İncil idi. Yahudi dünyasından ayrılmaya başlayan bir Hıristiyan topluluğu için yazılmışt... more

  • Markos İncili (2h 3m)

    Lumo Projesi tarafından filme alınan Markos İncili, orijinal İsa anlatısını esas alarak, metni kelimesi kelimesine çevriri esaslı olarak ekrana g ge... more