فامیل دوست

اولین اقتباس کلمه به کلمه از اناجیل با استفاده از روایت اصلی به عنوان فیلمنامه آن - از جمله اناجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا - نور جدیدی بر یکی از مقدس ترین متون تاریخ می افکند

قسمت ها

 • انجیل متی (3h 9m)

  انجیل متی محبوب ترین انجیل در قرون اولیه مسیحیت بود. همان طوری که انجیل متی برای یک جامعه مسیحی نوشته شده است، در حالی که آغاز به جدا شدن از جهان یهو... more

 • انجیل مرقس (2h 3m)

  انجیل مرقس سرگذشت اصلی عیسی را با استفاده از متن انجیل به عنوان فیلمنامه، کلمه به کلمه به روی صفحه می آورد. توسط پروژه لومو فیلمبرداری شده است

 • انجیل لوقا (3h 24m)

  انجیل لوقا بیش از هر چیز دیگری با کتگوری زندگینامه باستانی مطابقت دارد. لوقا به‌عنوان «راوی» وقایع، عیسی را به عنوان «نجات‌دهنده» همه مردم می‌بیند که ... more

 • انجیل یوحنا (2h 40m)

  انجیل یوحنا اولین نسخه فیلمبرداری شده از متن کتاب مقدس است که در واقع نوشته شده است. این فیلم عمیق و خیره کننده با استفاده از سرگذشت اصلی عیسی به عنوا... more