Хуб барои оила

Мутобиқсозии аввалини калима ба калимаи Инҷил бо истифода аз ривояти аслӣ ҳамчун навиштаи худ, аз ҷумла Инҷилҳои Матто, Марқӯс, Луқо ва Юҳанно - ба яке аз муқаддастарин матнҳои таърих равшании нав меандозад.

Лавҳаҳо

 • मत्तीको सु-समाचार (3h 9m)

  शुरुका इसाई शताब्दीहरूमा मत्तीको सुसमाचार सब भन्दा लोकप्रिय सु-समाचारको पत्र थियो।यो इसाई समुदायको लागि लेखिएको थियो जुनबेला यो समुदाय यहूदी संसारबाट ... more

 • Инҷили Марқӯс (2h 3m)

  Инҷили Марқӯс достони аслии Исоро бо истифода аз матни Инҷил ҳамчун навиштаи худ, калима ба калима ба экран меорад. Аз ҷониби лоиҳаи Lumo ба навор гир... more

 • लूकाको सु-समाचार (3h 24m)

  लूकाको सु-समाचार, अन्य भन्दा धेरै, प्राचीन जीवनीको श्रेणीसँग ठिक मिल्दछ। घटनाहरूको "वाचक" को रुपमा लूकाले येशूलाई सबै मानिसहरूका "मुक्तिदाताको" रूपमा ... more

 • यूहन्नाको सु-समाचार (2h 40m)

  यूहन्नाको सु-समाचार सबैभन्दा पहिलो फिल्माइएको बाइबलीय पाठ हो जुन लेखिए जस्तै नै बनाईएको थियो। मौलिक येशूको कथालाई यसको लिपिको रूपमा प्रयोग गर्दै - शब्... more