ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

सु-समाचारीय पत्रहरुको पहिलो- पटक शब्द-बाट-शब्द अनुकूलन र यसको लिपिको रूपमा मूल कथा प्रयोग गरेर सुसमाचारका पुस्तकहरू - मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्नाका सुसमाचारका पुस्तकहरू लगायत- जसले इतिहासको सबैभन्दा पवित्र लेखाईहरूमा नयाँ प्रकाश दिन्छ।

ຕອນ

 • मत्तीको सु-समाचार (3h 9m)

  शुरुका इसाई शताब्दीहरूमा मत्तीको सुसमाचार सब भन्दा लोकप्रिय सु-समाचारको पत्र थियो।यो इसाई समुदायको लागि लेखिएको थियो जुनबेला यो समुदाय यहूदी संसारबाट ... more

 • मर्कूसको सु-समाचार (2h 3m)

  मर्कूसको सु-समाचारको पुस्तकले मूल येशूको कथालाई पर्दामा ल्याएको छ र त्यसमा सु-समाचारको पुस्तकलाई यसको लिपिको रूपमा प्रयोग गरेको छ, शब्द-बाट-शब्द। लुमो... more

 • लूकाको सु-समाचार (3h 24m)

  लूकाको सु-समाचार, अन्य भन्दा धेरै, प्राचीन जीवनीको श्रेणीसँग ठिक मिल्दछ। घटनाहरूको "वाचक" को रुपमा लूकाले येशूलाई सबै मानिसहरूका "मुक्तिदाताको" रूपमा ... more

 • यूहन्नाको सु-समाचार (2h 40m)

  यूहन्नाको सु-समाचार सबैभन्दा पहिलो फिल्माइएको बाइबलीय पाठ हो जुन लेखिए जस्तै नै बनाईएको थियो। मौलिक येशूको कथालाई यसको लिपिको रूपमा प्रयोग गर्दै - शब्... more