Ailəliklə izlənilə bilən

Matta, Mark, Luka və Yəhyanın nəql etdiyi Müjdələr də daxil olmaqla, orijinal hekayədən istifadə edərək Müjdələrin ilk dəfə sözbəsöz adaptasiyası tarixin ən müqəddəs mətnlərindən birinə yeni işıq salır.

Epizodlar

 • Il Vangelo secondo Matteo (3h 9m)

  IL VANGELO SECONDO MATTEO è stato il Vangelo più popolare nei primi secoli cristiani. Scritto per una comunità cristiana che inizia a separarsi dal... more

 • Mark müjdəsi (2h 3m)

  MARK MÜJDƏSİ İncil mətnindən sözbəsöz yazı kimi istifadə edərək orijinal İsa hekayəsini ekrana gətirir. Lumo Layihəsi tərəfindən çəkilmişdir.

 • Il Vangelo secondo Luca (3h 24m)

  IL VANGELO SECONDO LUCA, più di ogni altro, rientra nella categoria della biografia antica. Luca, come "narratore" degli eventi, vede Gesù come il ... more

 • Il Vangelo secondo Giovanni (2h 40m)

  IL VANGELO SECONDO GIOVANNI è la prima versione mai filmata del testo biblico così come è stato effettivamente scritto. Usando come sceneggiatura la ... more