Ailəliklə izlənilə bilən

Matta, Mark, Luka və Yəhyanın nəql etdiyi Müjdələr də daxil olmaqla, orijinal hekayədən istifadə edərək Müjdələrin ilk dəfə sözbəsöz adaptasiyası tarixin ən müqəddəs mətnlərindən birinə yeni işıq salır.

Epizodlar

 • Het Evangelie volgens Matteüs (3h 10m)

  HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS was het meest populaire Evangelie in de vroege Christelijke eeuwen. Geschreven voor de Christelijke gemeenschap die zich... more

 • Mark müjdəsi (2h 3m)

  MARK MÜJDƏSİ İncil mətnindən sözbəsöz yazı kimi istifadə edərək orijinal İsa hekayəsini ekrana gətirir. Lumo Layihəsi tərəfindən çəkilmişdir.

 • Het Evangelie volgens Lucas (3h 24m)

  HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS valt, meer dan enig ander, in de categorie van oude biografieën. Als "verteller" van gebeurtenissen, ziet Lucas Jezus als ... more

 • Het Evangelie volgens Johannes (2h 40m)

  HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES is de allereerste verfilming van de oorspronkelijke Bijbeltekst. Met een letterlijke weergave van het originele Jezus v... more