Ailəliklə izlənilə bilən

Matta, Mark, Luka və Yəhyanın nəql etdiyi Müjdələr də daxil olmaqla, orijinal hekayədən istifadə edərək Müjdələrin ilk dəfə sözbəsöz adaptasiyası tarixin ən müqəddəs mətnlərindən birinə yeni işıq salır.

Epizodlar

 • พระกิตติคุณมัทธิว (3h 10m)

  พระกิตติคุณมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษของคริสเตียน เขียนขึ้นสำหรับชุมชนคริสเตียนหนึ่งเมื่อเริ่มแยกออกจากโลกของชาวย... more

 • Mark müjdəsi (2h 3m)

  MARK MÜJDƏSİ İncil mətnindən sözbəsöz yazı kimi istifadə edərək orijinal İsa hekayəsini ekrana gətirir. Lumo Layihəsi tərəfindən çəkilmişdir.

 • พระกิตติคุณลูกา (3h 25m)

  พระกิตติคุณลูกาเหมาะสมกับหมวดหมู่ชีวประวัติโบราณมากกว่าเรื่องอื่นๆ ลูกาในฐานะ "ผู้บรรยาย" เหตุการณ์ มองว่าพระเยซูทรงเป็น "พระผู้ช่วยให้รอด" ของคนทั้งป... more

 • พระกิตติคุณยอห์น (2h 40m)

  พระกิตติคุณยอห์นเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดข้อความตามที่เขียนจากพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาพยนตร์ ใช้คำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาเป็นบท - แบบคำต่อคำ - ภาพยนตร์... more