Ailəliklə izlənilə bilən

Matta, Mark, Luka və Yəhyanın nəql etdiyi Müjdələr də daxil olmaqla, orijinal hekayədən istifadə edərək Müjdələrin ilk dəfə sözbəsöz adaptasiyası tarixin ən müqəddəs mətnlərindən birinə yeni işıq salır.

Epizodlar

 • Das Markusevangelium (3h 9m)

  DAS EVANGELIUM NACH MATTHÄUS war das beliebteste Evangelium in den frühen, christlichen Jahrzehnten. Für eine christliche Gemeinschaft geschrieben, di... more

 • Mark müjdəsi (2h 4m)

  MARK MÜJDƏSİ İncil mətnindən sözbəsöz yazı kimi istifadə edərək orijinal İsa hekayəsini ekrana gətirir. Lumo Layihəsi tərəfindən çəkilmişdir.

 • Das Lukasevangelium (3h 25m)

  DAS LUKASEVANGELIUM passt besser als alle anderen in die Kategorie der antiken Biographie. Lukas als "Erzähler" von Ereignissen, sieht Jesus als "Erlö... more

 • Das Johannesevangelium (2h 40m)

  DAS JOHANNESEVANGELIUM ist die erste, jemals verfilmte Version des biblischen Textes, wie er tatsächlich geschrieben wurde. Basierend auf der ursprüng... more