ידידותי למשפחה

סיפורו של סאנג-צ'ול

אמונה הרואית - סדרה

� סיפור מסופר דרך עיניו של אחד מתלמידיו של הכומר האן שר-צ'ול אדם � דם שהלך בעקבות המורה הרוחני שלו על ידי המשך שיתוף הבשורה עם צפון קוריאנים למרות הסכנה.