परिवार मैत्री

स्याङ चुलको कथा

वीर विश्वास - श्रृंखला

यो कथा पास्टर हानका एकजना चेला, सांङ-चुलले देखेका कुराहरू मार्फत बताईएको छ, एक व्यक्ति जो आफ्नो गुरूको पदचिन्ह पछ्याउँदै जोखिमको बाबजुद पनि उत्तर कोरियालीहरूसँग सु-समाचार बाँड्न गर्न जारी राखेका थिए ।