ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

Injil, ya'ni Matto, Mark, Luqo va Yuhanno bayon etgan Xushxabarlarning asl nusxasiga asoslangan ilk adaptatsion kinolar Muqaddas bitiklarning tarixini bizga yanada ravshanroq namoyon etadi.

ຕອນ

 • Matto bayon etgan Muqaddas Xushxabar (3h 2m)

  MATTO BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABAR masihiylik tarixining ilk davrlarida eng keng qo'llanilgan kitob edi. Masihiycha jamoat yahudiy urf-odatlaridan a... more

 • Mark bayon etgan Muqaddas Xushxabar (2h 7m)

  MARK BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABAR asosida olingan film Xushxabar matniga so'zma-so'z tayanadi. Film Lumo loyihasi tomonidan tayyorlangan.

 • Luqo bayon etgan Muqaddas Xushxabar (3h 54m)

  LUQO BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABARNING uslubi qadimiy tarjimaixol uslubiga mosdir. Muallif Luqo Iso Masihni barcha xalqlarni va elatlarni qutqarish u... more

 • Yuhanno bayon etgan Muqaddas Xushxabar (3h 1m)

  YUHANNO BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABAR asosida olingan film ilk bor so'zma-so'z Muqaddas kitob matniga tayangan. Isoning aynan sahnalashtirilgan so'zl... more