ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

หมวดพระกิตติคุณ

พระกิตติคุณมาระโกนำคำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาสู่หน้าจอโดยใช้ข้อความพระกิตติคุณเป็นบทแบบคำต่อคำ ถ่ายทำโดย Lumo Project