परिवार मैत्री

हेर्नुहोस् कसरी परमेश्वरप्रति सुताको आज्ञाकारिताका कारण, हिन्दू कार्यकर्ताहरूले उनलाई छोड्ने आदेश दिएका गाउँमा फर्केर गई उनले आफ्नो जीवन मात्र होइन तर उनलाई घृणा गर्ने मानिसको पनि जीवन परिवर्तन हुन्छ ।