E përshtatshme për Familje

Historia e Sutës

Serite e besimit heroik

Shikoni sesi bindja e Sutës ndaj Perëndisë, për t'u kthyer në fshatin ku aktitistët hinduistë e kishin ndaluar të shkonte, ndyshoi jo vetëm jetën e tij por edhe të njeriut që kishte urrejtje për të.