Aile Dostu

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri de dahil olmak üzere, orijinal anlatıyı, kutsal yazıların kelimesi kelimesine uyarlanması şeklinde ele alan tercüme, tarihin en kutsal metinlerinden birine yeni bir ışık tutuyor.

Bölümler

  • Markos İncili (2h 7m)

    Lumo Projesi tarafından filme alınan Markos İncili, orijinal İsa anlatısını esas alarak, metni kelimesi kelimesine çevriri esaslı olarak ekrana g ge... more

  • Luka İncili (3h 29m)

    LUKA İNCİLİ, diğerlerine nazaran daha çok eski biyografi kategorisine uyuyor. Olayların “anlatıcısı” olan Luka, İsa'yı tüm insanların “Kurtarıcısı,” ... more