Aile Dostu

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri de dahil olmak üzere, orijinal anlatıyı, kutsal yazıların kelimesi kelimesine uyarlanması şeklinde ele alan tercüme, tarihin en kutsal metinlerinden birine yeni bir ışık tutuyor.

Bölümler

  • Luka İncili (3h 38m)

    LUKA İNCİLİ, diğerlerine nazaran daha çok eski biyografi kategorisine uyuyor. Olayların “anlatıcısı” olan Luka, İsa'yı tüm insanların “Kurtarıcısı,” ... more