Oila uchun

Injil, ya'ni Matto, Mark, Luqo va Yuhanno bayon etgan Xushxabarlarning asl nusxasiga asoslangan ilk adaptatsion kinolar Muqaddas bitiklarning tarixini bizga yanada ravshanroq namoyon etadi.

Lavhalar

  • Matto bayon etgan Muqaddas Xushxabar (3h 10m)

    MATTO BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABAR masihiylik tarixining ilk davrlarida eng keng qo'llanilgan kitob edi. Masihiycha jamoat yahudiy urf-odatlaridan a... more

  • Mark bayon etgan Muqaddas Xushxabar (2h 3m)

    MARK BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABAR asosida olingan film Xushxabar matniga so'zma-so'z tayanadi. Film Lumo loyihasi tomonidan tayyorlangan.