Oila uchun

Injil, ya'ni Matto, Mark, Luqo va Yuhanno bayon etgan Xushxabarlarning asl nusxasiga asoslangan ilk adaptatsion kinolar Muqaddas bitiklarning tarixini bizga yanada ravshanroq namoyon etadi.

Lavhalar

  • Luqo bayon etgan Muqaddas Xushxabar (3h 38m)

    LUQO BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABARNING uslubi qadimiy tarjimaixol uslubiga mosdir. Muallif Luqo Iso Masihni barcha xalqlarni va elatlarni qutqarish u... more