Oila uchun

Injil, ya'ni Matto, Mark, Luqo va Yuhanno bayon etgan Xushxabarlarning asl nusxasiga asoslangan ilk adaptatsion kinolar Muqaddas bitiklarning tarixini bizga yanada ravshanroq namoyon etadi.

Lavhalar

  • Mark bayon etgan Muqaddas Xushxabar (2h 7m)

    MARK BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABAR asosida olingan film Xushxabar matniga so'zma-so'z tayanadi. Film Lumo loyihasi tomonidan tayyorlangan.

  • Luqo bayon etgan Muqaddas Xushxabar (3h 29m)

    LUQO BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABARNING uslubi qadimiy tarjimaixol uslubiga mosdir. Muallif Luqo Iso Masihni barcha xalqlarni va elatlarni qutqarish u... more