Oila uchun

Injil, ya'ni Matto, Mark, Luqo va Yuhanno bayon etgan Xushxabarlarning asl nusxasiga asoslangan ilk adaptatsion kinolar Muqaddas bitiklarning tarixini bizga yanada ravshanroq namoyon etadi.

Lavhalar