Gia đình thân thiện

Phim đầu tiên chuyển thể từng chữ từ các sách Phúc âm sử dụng câu chuyện gốc làm kịch bản - bao gồm Phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng - chiếu những ánh sáng mới mẻ trên một trong những bản văn thiêng liêng nhất của lịch sử.

Các tập

  • Phúc Âm Mác (2h 20m)

    Phúc Âm Mark được quay bởi Dự án Lumo, đưa câu chuyện gốc của Chúa Giê-Xu lên màn ảnh bằng cách sử dụng văn bản Phúc Âm làm kịch bản, từng chữ một.