Gia đình thân thiện

Phim đầu tiên chuyển thể từng chữ từ các sách Phúc âm sử dụng câu chuyện gốc làm kịch bản - bao gồm Phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng - chiếu những ánh sáng mới mẻ trên một trong những bản văn thiêng liêng nhất của lịch sử.

Các tập

  • Phúc Âm Mác (2h 7m)

    Phúc Âm Mark được quay bởi Dự án Lumo, đưa câu chuyện gốc của Chúa Giê-Xu lên màn ảnh bằng cách sử dụng văn bản Phúc Âm làm kịch bản, từng chữ một.

  • Phúc âm Lu-ca (3h 29m)

    Hơn bất kỳ tác phẩm nào khác, PHÚC ÂM LU-CA phù hợp với thể loại tiểu sử thời cổ. Lu-ca, với tư cách là “người thuật lại” các sự kiện, xem Chúa Giê-xu... more