Ó dára fún gbogbo ebị́

Àkọ́kọ́ Ìṣàfilọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ -fun- ọ̀rọ̀ ìhìnrere Jesu nípa lìlò àkọsílẹ̀ ìtàn Jesu gẹgẹ bí à ṣe ri ní inú ìhìnrere ti Mátíù, Máàkù, Lùkù ati Johanu- ti on tonmọ́lẹ̀ titun si ́ọ́kan ninú awọn ọ̀rọ̀ mímọ́ jù lọ ninú ìtàn.

awon ìséle

 • Ìhìn Rere Mátíù (3h 9m)

  Ìhìn Rere Mátíù je ihinrere ti o gba jumo ni igba aye awon kristenì àkókó. Ti a ko fún àwujo awọ̣n Kristenì bi won se bẹrẹ si n ma yapa kuro ní ... more

 • Ìhìn Rere Máàkù (2h 3m)

  Ìhìn Rere Máàkù mú ìtàn Jesu wa si òrí amóhùn máwòrán nípa lilo àyọkà ihinrere Jesu gege bi àkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lóye. Lumo Project l... more

 • Ìhìn Rere Lúùkù (3h 25m)

  Ju awon eyi toku lo, Ìhìn Rere Lúùkù fi ara jo ìsọ̀rí ìtàn ìgbésí ayé tàtijọ́. Lúùkù gẹ́gẹ́ bí ọ̀nitàn, ri Jesu gegẹ́ bí Olùgbàlà agbáyé tin ma sètìlẹ... more

 • Ìhìn Rere Jòhánù (2h 40m)

  Ihìn Rere Jòhánù je akọ́kọ́ ẹ̀dà aworan ti itan inu bíbélì mímọ́. Nípa lilo àyọkà ihinrere Jesu gege bi àkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lóye, - ijì... more