Ó dára fún gbogbo ebị́

Àkọ́kọ́ Ìṣàfilọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ -fun- ọ̀rọ̀ ìhìnrere Jesu nípa lìlò àkọsílẹ̀ ìtàn Jesu gẹgẹ bí à ṣe ri ní inú ìhìnrere ti Mátíù, Máàkù, Lùkù ati Johanu- ti on tonmọ́lẹ̀ titun si ́ọ́kan ninú awọn ọ̀rọ̀ mímọ́ jù lọ ninú ìtàn.

awon ìséle

  • Ìhìn Rere Máàkù (2h 24m)

    Ìhìn Rere Máàkù mú ìtàn Jesu wa si òrí amóhùn máwòrán nípa lilo àyọkà ihinrere Jesu gege bi àkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lóye. Lumo Project l... more