Rodinný film

Tento naprosto první, slovo od slova přesný výklad Evangelia, který sloužil jako základ pro scénář - včetně Evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana - přinesl nové světlo na jeden z historických a nejvíce posvátných textů.

Epizody

 • Evangelium podle Matouše (3h 9m)

  EVANGELIUM PODLE MATOUŠE bylo nejpopulárnější ve stoletích prvního křesťanství. Sepsáno pro křesťanskou komunitu v začátcích, kdy se oddělovala od Žid... more

 • Evangelium podle Marka (2h 3m)

  EVANGELIUM PODLE MARKA přináší Ježíšův příběh na filmové plátno, kde používá slovo od slova biblický text jako předlohu. Nafilmováno Lumo Projektem.

 • Evangelium podle Lukáše (3h 24m)

  EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE, daleko více než ostatní, spadá do kategorie klasického životopisu. Lukáš jako někdo, kdo byl svědkem událostí, vidí Ježíše ja... more

 • Evangelium podle Jana (2h 40m)

  EVANGELIUM PODLE JANA je vůbec první nafilmovanou verzí biblického textu, tak jak byl originálně napsán. Ježíšovy příběhy sloužily k vytvoření scénáře... more