Rodinný film

Tento naprosto první, slovo od slova přesný výklad Evangelia, který sloužil jako základ pro scénář - včetně Evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana - přinesl nové světlo na jeden z historických a nejvíce posvátných textů.

Epizody

  • Evangelium podle Matouše (3h 9m)

    EVANGELIUM PODLE MATOUŠE bylo nejpopulárnější ve stoletích prvního křesťanství. Sepsáno pro křesťanskou komunitu v začátcích, kdy se oddělovala od Žid... more

  • Evangelium podle Marka (2h 3m)

    EVANGELIUM PODLE MARKA přináší Ježíšův příběh na filmové plátno, kde používá slovo od slova biblický text jako předlohu. Nafilmováno Lumo Projektem.

  • Evangelium podle Jana (2h 25m)

    EVANGELIUM PODLE JANA je vůbec první nafilmovanou verzí biblického textu, tak jak byl originálně napsán. Ježíšovy příběhy sloužily k vytvoření scénáře... more