မိသားစုများအတွက် သင့်တော်ပါသည်

ရှင်မဿဲ၊ ရှင်မာကု၊ ရှင်လုကာနှင့် ရှင်ယောဟန်အပါအဝင် မူလခရစ်ဝင်ကျမ်းများမှ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို ဇာတ်ညွှန်းအဖြစ်သုံးထားသော ခရစ်ဝင်ကျမ်းအားဖြင့် သမိုင်းဝင်သမ္မာကျမ်းစာကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။

ဇာတ်လမ်းတွဲများ

  • ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် (3h 9m)

    ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း သည် ခရစ်ယာန်ရာစုနှစ်အစောပိုင်းတွင် နာမည်အကြီးဆုံးခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်သည်။ ဂျူးကမ္ဘာမှခွဲထွက်လာသော ခရစ်ယာန်အသိုင်းအ၀န်းအတွက်ရေးသားခဲ့သေ... more

  • ရှင်မာကုခရစ်ဝင် (2h 3m)

    ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဇာတ်လမ်းသည် သမ္မာကျမ်းစာမှ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို ဇာတ်ညွှန်းစာသားအဖြစ်အသုံးပြု၍ မူရင်းယေရှုဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးဖန်တီး၍ ဖန်သားပြင်ပေါ... more

  • ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင် (2h 25m)

    ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင် ဇာတ်လမ်းသည် သမ္မာကျမ်းစာမှ စာသားကို အမှန်တကယ်ရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ မူရင်းကျမ်းစာမှ စကားလုံးမ... more