საოჯახო

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

ეპიზოდები

 • Het Evangelie volgens Matteüs (3h 10m)

  HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS was het meest populaire Evangelie in de vroege Christelijke eeuwen. Geschreven voor de Christelijke gemeenschap die zich... more

 • The Gospel of Mark (2h 3m)

  THE GOSPEL OF MARK brings the original Jesus narrative to the screen using the Gospel text as its script, word for word. Filmed by the Lumo Project.

 • Het Evangelie volgens Lucas (3h 24m)

  HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS valt, meer dan enig ander, in de categorie van oude biografieën. Als "verteller" van gebeurtenissen, ziet Lucas Jezus als ... more

 • Het Evangelie volgens Johannes (2h 40m)

  HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES is de allereerste verfilming van de oorspronkelijke Bijbeltekst. Met een letterlijke weergave van het originele Jezus v... more