საოჯახო

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

ეპიზოდები

 • Evanghelia după Matei (3h 10m)

  EVANGHELIA DUPĂ MATEI a fost cea mai populară Evanghelie din primele secole creștine. Scrisă pentru o comunitate creștină pe măsură ce începea să se s... more

 • The Gospel of Mark (2h 3m)

  THE GOSPEL OF MARK brings the original Jesus narrative to the screen using the Gospel text as its script, word for word. Filmed by the Lumo Project.

 • Evanghelia după Luca (3h 24m)

  EVANGHELIA DUPĂ LUCA, mai mult decât oricare alta, se potrivește categoriei biografiei antice. Luca, ca „povestitor” al evenimentelor, îl vede pe Isus... more

 • Evanghelia după Ioan (2h 40m)

  EVANGHELIA DUPĂ IOAN este prima versiune filmată vreodată a textului biblic așa cum a fost de fapt scris. Folosind narațiunea originală a lui Isus ca ... more