საოჯახო

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

ეპიზოდები

 • انجیل متی (3h 9m)

  انجیل متی مشهورترین انجیل در قرون اولیه مسیحی بود. با آغاز جدا شدن از دنیای یهود، برای یک جامعه مسیحی نوشته شده است. انجیل متی تمام تلاش خود را می کن... more

 • The Gospel of Mark (2h 3m)

  THE GOSPEL OF MARK brings the original Jesus narrative to the screen using the Gospel text as its script, word for word. Filmed by the Lumo Project.

 • انجیل لوقا (3h 24m)

  انجیل لوقا، بیش از هر چیز دیگری، در زمرۀ یک زندگینامۀ کهن قرار می گیرد. لوقا، به عنوان "راوی" وقایع، عیسی را "نجات دهندۀ" همۀ مردم می داند، که همیشه د... more

 • انجیل یوحنا (2h 40m)

  انجیل یوحنا اولین نسخۀ فیلمبرداری شده از متن کتاب مقدس است، همانطور که در حقیقت نگاشته شده است. این فیلم عمیق و خیره کننده با استفاده از روایت اصلی خو... more