საოჯახო

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

ეპიზოდები

 • พระกิตติคุณมัทธิว (3h 10m)

  พระกิตติคุณมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษของคริสเตียน เขียนขึ้นสำหรับชุมชนคริสเตียนหนึ่งเมื่อเริ่มแยกออกจากโลกของชาวย... more

 • The Gospel of Mark (2h 3m)

  THE GOSPEL OF MARK brings the original Jesus narrative to the screen using the Gospel text as its script, word for word. Filmed by the Lumo Project.

 • พระกิตติคุณลูกา (3h 25m)

  พระกิตติคุณลูกาเหมาะสมกับหมวดหมู่ชีวประวัติโบราณมากกว่าเรื่องอื่นๆ ลูกาในฐานะ "ผู้บรรยาย" เหตุการณ์ มองว่าพระเยซูทรงเป็น "พระผู้ช่วยให้รอด" ของคนทั้งป... more

 • พระกิตติคุณยอห์น (2h 40m)

  พระกิตติคุณยอห์นเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดข้อความตามที่เขียนจากพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาพยนตร์ ใช้คำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาเป็นบท - แบบคำต่อคำ - ภาพยนตร์... more