ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

ເມື່ອ ຮັນນາລີ ແລະຄອບຄົວຂອງນາງອອກຈາກເຮືອນທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ເພື່ອໄປຮັບໃຊ້ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ, ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ປະຕິເສດການເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.