ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

ຖືກທໍລະມານເພື່ອພຣະຄຣິສ

ປະຈັກພະຍານທີ່ປະທັບໃຈຂອງ ທ່ານອາຈານ ຣິຊຈາດ ວາມເວີແລນ ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ເລື້ອງ ຖືກທໍລະມານເພື່ອພຣະຄຣິສ. ໃນປີ 1945, ຄອມມິວນິດໄດ້ຍຶດອໍານາດແລະທະຫານລັດເຊຍຫນຶ່ງລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂລມາເນຍທີ່ຮັກຂອງລາວ. ທ່ານອາຈານ ຣິຊຈາດ ວາມເວີແລນ ຖືກຈັບໂດຍຕໍາຫຼວດລັບແລະຖືເປັນ "ນັກໂທດຈໍານວນ 1". 14 ປີຂອງການທໍລະມານທີ່ບໍ່ສາມາດຄິດໄດ້ຢູ່ໃນຄຸກຄອມມິວນິດບໍ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມເຊື່ອຂອງລາວໄດ້.