Gia đình thân thiện

Chịu Khổ Vì Đấng Christ

Lời chứng ấn tượng của Mục sư Richard Wurmbrand được kể trong quyển sách bán chạy nhất thế giới Chịu khổ vì Đấng Christ. Năm 1945, Cộng sản cướp chính quyền và một triệu quân Nga đã tràn vào đất nước Romania thân yêu của ông. Mục sư Wurmbrand bị cảnh sát mật bắt và bị giam giữ như "Tù Nhân Số 1". 14 năm bị tra tấn tàn bạo trong nhà tù Cộng Sản không thể phá đổ đức tin của ông.