परिवार मैत्री

मसीह को लागी पिड़ित भए (टॉर्चरड फॉर क्राईस्ट)

इन्टरनेशनल बेस्टसेलर मसीह को लागी पिड़ित भए (टॉर्चरड फॉर क्राईस्ट) मा भनिएको पास्टर रिचर्ड वर्मब्रान्डको नाटकीय गवाही। 1945 मा, साम्यवादीहरूले सत्ता कब्जा गरे र एक लाख रूसी सेना रोमानियामा खन्याए। पास्टर वर्मब्रान्डलाई गोप्य पुलिसले समात्यो र “कैदी नम्बर 1” को रूपमा राख्यो। साम्यवाद जेलमा 14 वर्षको अकल्पनीय यातनाले उनको विश्वासलाई तोड्न सकेन।