E përshtatshme për Familje

Përshtatja e parë fjalë për fjalë e ungjijve që përdor historitë origjinale si skript - përfshin Ungjillin e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit, dhe hedh dritë në shkrimet më të shenjta të historisë.

Episod

 • พระกิตติคุณมัทธิว (3h 10m)

  พระกิตติคุณมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษของคริสเตียน เขียนขึ้นสำหรับชุมชนคริสเตียนหนึ่งเมื่อเริ่มแยกออกจากโลกของชาวย... more

 • Ungjilli i Markut (2h 3m)

  Ungjilli i Markut sjell rrëfimin origjinal të Jezusit në ekran duke përdorur tekstin e ungjillit sipas Markut si skript, fjalë për fjalë. Xhiruar nga ... more

 • Ungjilli i Lukës (3h 25m)

  Ungjilli i Lukës i përshtatet kategorisë së biografive antike më mire se gjithë të tjerët. Luka si "narratori" i ngjarjeve e përshkruan Jezusin si "sh... more

 • พระกิตติคุณยอห์น (2h 40m)

  พระกิตติคุณยอห์นเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดข้อความตามที่เขียนจากพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาพยนตร์ ใช้คำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาเป็นบท - แบบคำต่อคำ - ภาพยนตร์... more