Familievriendelijk

De vroegste letterlijke bewerking van het Evangelie met het oorspronkelijke verhaal als script - inclusief de Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes - werpt nieuw licht op een van de meest heilige teksten uit de geschiedenis.

Afleveringen

  • Het Evangelie volgens Lucas (3h 38m)

    HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS valt, meer dan enig ander, in de categorie van oude biografieën. Als "verteller" van gebeurtenissen, ziet Lucas Jezus als ... more