De familie

Prima adaptare cuvânt-cu-cuvânt a evangheliilor, folosind narațiunea originală ca scenariu - inclusiv Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan - aruncă o nouă lumină asupra unora dintre cele mai sacre texte ale istoriei.

Episoade

  • Evanghelia după Luca (3h 38m)

    EVANGHELIA DUPĂ LUCA, mai mult decât oricare alta, se potrivește categoriei biografiei antice. Luca, ca „povestitor” al evenimentelor, îl vede pe Isus... more