కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

సువార్త సేకరణ అనే ఈ సిరీస్, మత్తయి,మార్కు,లూకా మరియు యోహాను సువార్తలతో సహా - అసలైన కధనాలను ఉపయోగించి,ప్రతీ పద అనుకరణ తో వ్రాయబడిన మొట్ట మొదటి రచన- చరిత్ర లోనే అత్యంత పవిత్రమైన గ్రంధము యొక్క అర్ధవంతమయిన వివరణ.

ఎపిసోడ్లు

  • మార్కు సువార్త (2h 7m)

    సువార్త లోని ప్రతీ ఒక్క పదాన్ని ఈ చలనచిత్రానికి స్క్రిప్ట్ గా ఉపయోగించి యేసు పలికిన అసలైన మాటలను తెరమీదికి తీసుకొచ్చింది ఈ మార్కు సువార్త అనే చిత్రం.... more

  • లూకా సువార్త (3h 29m)

    లూకా సువార్త, పురాతన జీవితచరిత్రగా చక్కగా ఇమిడిపోతుంది.జరిగిన సంఘటనలను వివరిస్తూ లూకా యేసును అందరికీ రక్షకునిగా,బీదల మరియు అణగారిన ప్రజల పక్షాన ఉండువ... more